Κατασκευές

Φυτά και δομικά υλικά συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας εμπνευσμένους εξωτερικούς χώρους.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και την έκταση του, ο κήπος πρέπει να κρίνεται ώς έργο τέχνης, που έχει όμως χρηστική σημασία και που στηρίζει την έμπνευσή του σε ανάλογες εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά δομείται με ανθρώπινους κανόνες αρχιτεκτονικής σύνθεσης και χρωματικής αρμονίας.